RODO

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W ŁOSIOWIE:

– przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczenia informacji o charakterze handlowym przez rolników z województwa opolskiego

Szanowni Państwo,

Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych w celu zamieszczenia informacji o charakterze handlowym na stronie internetowej Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie (OODR) (www.bazarekrolniczy.pl, www.oodr.pl,) jest Państwa świadomą zgodą na przetwarzanie Pan/Pani danych osobowych przez OODR.

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  z siedzibą w Łosiowie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433. 
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Helena Kawiak, iod@oodr.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zamieszczenia informacji o charakterze handlowym na  stronie internetowej Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit. a .
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane na stronie internetowej Administratora www.bazarekrolniczy.pl www.oodr.pl. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i osoby zainteresowane.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 • przez okres 365 dni, a po ich upływie  usuwane,
 • lub do momentu otrzymania dyspozycji od Pani/ Pana dot. ich usunięcia.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy  nastąpi naruszenie przepisów RODO. 
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania,  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zamieszczenia oferty o charakterze handlowym na stronie Administratora.
 4. Pani/Pana dane  osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.